www.ccrd.com.vn Vì một sự phát triển Nông nghiệp nông thôn bền vững   Tiếng Việt    English
    Giới thiệu
    Tổ Chức
    Lĩnh vực hoạt động
    Thành tựu
    Tin tức và Sự kiện
    Các đối tác
    Liên hệ

a1

a2

a3

  Số lượt truy cập:
8909065
  Giới Thiệu Trung Tâm

CÁC HOẠT ĐỘNG

 

              Nghiên cứu:

 

·        Nguồn nhân lực, Tài nguyên thiên nhiên, Tập quán canh tác, Truyền thống văn hóa và Nhu cầu phát triển của Cộng đồng.

·        Ứng dụng các tiến bộ KHKT thích hợp để phổ biến cho cộng đồng.

·        Các giải pháp hỗ trợ để phát triển kinh tế thích hợp, nông thôn bền vững theo mô hình kinh tế VAC phù hợp với các vùng Kinh tế - Sinh thái.

·        Các giải pháp tăng thu nhập và cải thiện điều kiện sống của hộ gia đình.

·        Điều tra, Nghiên cứu và đánh giá hiện trạng phát triển kinh tế, xã hội nhằm đưa ra các giải pháp Cải thiện, Nâng cao năng lực quản lý cộng đồng và các giải pháp cải thiện điều kiện môi trường sống của cộng đồng nông thôn.

·        Đánh giá tác động Kinh tế - Xã hội cho các Dự án phát triển nông thôn Việt Nam.

·        Tư vấn các vấn đề liên quan đến khai thác và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, các vấn đề kinh tế - văn hóa - xã hội và môi trường cho việc triển khai các Dự án bảo tồn và phát triển cộng đồng bền vững.

 

                 Phát triển:

 

·        Các giải pháp Tăng thu nhập và điều kiện sống của hộ gia đình.

·        Các giải pháp Cải thiện và nâng cao năng lực Cộng đồng.

·        Các giải pháp Cải thiện điều kiện môi trường Cộng đồng.

·        Xây dựng các mô hình phát triển kinh tế phù hợp với từng vùng để nhân rộng.

·        Tổ chức Đào tạo cán bộ quản lý cộng đồng.

·        Đào tạo nghề cho nông dân.

 

Các chính sách tập chung và ưu tiên:

 

·        Cộng đồng ở những nơi khó khăn nhất:

      Vùng đồi núi, ven biển.

      Vùng bị chiến tranh bị tàn phá, bị thiên tai…

·        Những tầng lớp xã hội thiệt thòi nhất của cộng đồng:

      Trẻ em và phụ nữ.

      Người già, người tàn tật, gia đình thương binh, liệt sỹ…

·        Cộng đồng các dân tộc ít người ở vùng sâu vùng xa.

 

Nhiện vụ Chiến lược

Xây dựng & Phát triển mạng lưới An ninh lương thực & Giảm nghèo Việt Nam

 

Từ năm 2007, Trung tâm CCRD được Mạng lưới ANLT & Giảm nghèo Việt Nam (CIFPEN – thành lập từ năm 2005 với sự tham gia ban đầu của 28 đơn vị. Đến nay đã có hơn 40 đơn vị tham gia http://www.cifpen.org ) giao nhiệm vụ là Đơn vị đứng đầu Mạng lưới CIFPEN nhằm tập hợp các Tổ chức phi chính phủ Việt Nam có chung mục tiêu phát triển trong lĩnh vực ANLT & Giảm nghèo, nhằm thực hiện 3 mục tiêu cơ bản:

1)     Tăng cường năng lực và phối hợp giữa các tổ chức thành viên và các tổ chức XHDS ở cấp cộng đồng nhằm cung cấp tốt hơn các dịch vụ của mình cho người nghèo và những nhóm người còn bị thiệt thòi khác trong các lĩnh vực liên quan đến giảm nghèo và ANLT.

2)     Chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi thông tin giữa các tổ chức thành viên và các tổ chức XHDS khác ở Việt Nam với các cơ quan chức năng của chính phủ về các vấn đề ANLT và giảm nghèo.

3)     Thúc đẩy đàm thoại với các cơ quan chức năng của chính phủ, đưa tiếng nói và mối quan tâm của người nghèo và những nhóm người còn thiệt thòi khác tới các nhà hoạch định chính sách và các cơ quan hữu quan của chính phủ đóng góp vào việc điều chỉnh và xây dựng chính sách có liên quan đến giảm nghèo và ANLT, và hướng sự quan tâm hơn nữa của các cơ quan của chính phủ đến hoạt động và đóng góp của các tổ chức XHDS của Việt Nam.  

 

06

07

08

09

091

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG NÔNG THÔN
Địa chỉ: 28 phố Phạm Tuấn Tài - P. Nghĩa Tân - Q. Cầu Giấy - Hà NỘi
Tel: 7930380 - Fax: 7930306 - Email: tvc.vacvina@netnam.org.vn; tvc.vacvina@fpt.vn
Designed by DAI DUONG XANH - BOSC