www.ccrd.com.vn Vì một sự phát triển Nông nghiệp nông thôn bền vững   Tiếng Việt    English
    Giới thiệu
    Tổ Chức
    Lĩnh vực hoạt động
    Thành tựu
    Tin tức và Sự kiện
    Các đối tác
    Liên hệ

a1

a2

a3

  Số lượt truy cập:
8870207
  Công nghệ Khí sinh học (Biogas)
  • Mô hình Biogas VACVINA có những ưu việt sau: Kế thừa và Phát huy được những đặc tính ưu việt của các loại mô hình trước đây (Như Biogas dạng nắp vòm, Biogas sử dụng túi ủ bằng ni-lông, Bể xí tự hoại), đồng thời khắc phục được những hạn chế của chúng, đảm bảo phù hợp với điều kiện của nông thôn Việt Nam: Rẻ hơn, dễ xây dựng/phù hợp với trình độ thợ xây ở các vùng nông thôn, tiết kiệm đất đai khi xây dựng, tiết kiệm được phần lớn kinh phí xây dựng hố xí tự hoại vì hố xí có thể xây dựng liên hoàn với hầm phân huỷ biogas, váng trong hầm không phát triển trong quá trình xử dụng... do đó sản xuất ga ổn định.
  • Mô hình Biogas VACVINA đã được Bộ Nông nghiệp & PTNT ra Quyết định số 4414/QĐ-BNN-KHCN ngày 18.10.2002 công nhận tiến bộ kỹ thuật & cho phép nhân rộng trong toàn quốc.
  • Mô hình Biogas VACVINA cải tiến có khả năng thiết thực giúp cho Công nghệ KSH phát triển bền vững ở Việt Nam và các nước đang phát triển khác.

                      

Năm 2000 Dự án phát triển Mô hình Biogas VACVINA do Toyota Foundation tài trợ đã đào tạo được 300 cán bộ kỹ thuật nòng cốt cho các địa phương & mỗi tỉnh 10 mô hình mẫu để thăm quan và nhân rộng. Tác động từ Dự án này đã có ảnh hưởng tôt. Đến nay trong Hệ thống của Hội Làm vườn Việt Nam các Tỉnh đã phát triển được hơn 6000 mô hình.

Chương trình EASE của Tổ chức ETC Hà Lan cũng đã phối hợp xây dựng một chiến lược Phát triển Biogas theo định hướng thị trường. Năm 2006 Chương trình bắt đầu tại Địa bàn 2 huyện Hà Trung & Hậu Lộc, Thanh Hoá.  

06

07

08

09

091

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG NÔNG THÔN
Địa chỉ: 28 phố Phạm Tuấn Tài - P. Nghĩa Tân - Q. Cầu Giấy - Hà NỘi
Tel: 7930380 - Fax: 7930306 - Email: tvc.vacvina@netnam.org.vn; tvc.vacvina@fpt.vn
Designed by DAI DUONG XANH - BOSC